TOP Đề Cử

Cầu Giấy
Giá: 2000k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Quận 1, 3
Giá: 2000k

Hoàn Kiếm
Giá: 2000k

Hoàn Kiếm
Giá: 2000k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Quận 1
Giá: 1500k

Quận 10
Giá: 1000k

TRẦN DUY HƯNG
Giá: 400k/1shot

Ba Đình
Giá: 1500k

Ba Đình
Giá: 2500k

Quận 10
Giá: 500k

Đống Đa
Giá: 800k

Cầu Giấy
Giá: 600k

TRẦN DUY HƯNG
Giá: 400k/1shot

Ba Đình
Giá: 2000k

Cầu Giấy
Giá: 1500k

Ba Đình
Giá: 1500k

Phố Cổ
Giá: 1000k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Tân Bình
Giá: 500k

Hoàn Kiếm
Giá: 2000k

Quận 10
Giá: 500k

Phố Cổ
Giá: 1500k

Cầu Giấy
Giá: 2000k

Đào Tấn
Giá: 2000k

Phố Cổ
Giá: 1500k

Đống Đa
Giá: 2000k

Quận 1
Giá: 1000k

Cầu Giấy
Giá: 1500k

Đống Đa
Giá: 700k

Đống Đa
Giá: 1000k

Đống Đa
Giá: 800k

Phố Cổ
Giá: 1500k

Phố Cổ
Giá: 1500k

Xã Đàn
Giá: 700k

Đống Đa
Giá: 700k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Xã Đàn
Giá: 600k

Cầu Giấy
Giá: 1500k

Đống Đa
Giá: 1000k

Ba Đình
Giá: 1000k

Đào Tấn
Giá: 1000k

Ba Đình
Giá: 1200k

Đống Đa
Giá: 1000k

Cầu Giấy
Giá: 1500k

Xã Đàn
Giá: 800k

Đống Đa
Giá: 800k

QUẬN CẦU GIẤY
Giá: 1000K/1shot

TRẦN DUY HƯNG
Giá: 400k/1shot

QUẬN CẦU GIẤY
Giá: 400k/1shot

TRẦN DUY HƯNG
Giá: 400k/1shot

Đống Đa
Giá: 2000k

Quận 1
Giá: 2000k

Tân Bình
Giá: 500k

Quận 10
Giá: 2000k

Quận 1
Giá: 2000k

LHP - Q.10
Giá: 500k

Quận 1
Giá: 1500k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 10
Giá: 1000k

Quận 10
Giá: 1000k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 1, 5
Giá: 2000k

Quận 1, 3
Giá: 2000k

Quận 10
Giá: 1000k

Quận 10
Giá: 1000k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 10
Giá: 500k

Quận 1
Giá: 2000k

Quận 1
Giá: 2000k

Quận 1
Giá: 1500k

Quận 1
Giá: 2000k

Quận 10
Giá: 1000k

Quận 10
Giá: 500k
MENU