Na Trần [0615] – Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy

Na Trần [0615] – Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy
  • : Na Trần
  • : Quận 1
  • : 2000k
  • : Thỏa thuận
  • : Treo Bým
  • : sharegaigoi.net
  • :
  • : HJ, BJ, Hôn môi, Tevet, Tour, Bay bar, Qua đêm

Nghệ danh: Na trần
Năm sinh: 1993
SDT: treo bím
Pass: sharegaigoi.net
Khu vực hoạt động: Quận 1
Khách sạn: 200k/2h đầu có chỗ đáp chuyên cơ 4 bánh
Thời gian phục vụ: 30p-50p
Giá lẻ: 2000k/1shot
Mặt: xinh
Chiều cao:1m65
Vòng 1: 98
Vòng 2:68
Vòng 3:94
Dịch vụ cam kết: HJ, BJ, Hôn môi, Tevet, Tour, Bay Bar, Qua Đêm.

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 1

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 2

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 3

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 4

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 5

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 6

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 7

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 8

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 9

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 10

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 11

Na Trần [0615] - Hàng đẹp, mịn màng, dễ xương phục vụ ae Cầu Giấy - ảnh 12

MENU